Ara:

Ceza Hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuk alanıdır. Ceza Hukuku; suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını, ceza kavramının tanımını, suçu ortadan kaldıran nedenleri, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenleri, kanunlara göre suç sayılan eylemlerin neler olduğunu, kapsam ve sınırlarını, birbirinden ayrılan yönlerini, öngörülen cezaları ve birçok ilke ve teorileri barındırır.

Kişinin ceza hukukuna konu olması bir suçun mağduru olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurması veya bir suçun şüphelisi olarak hakkında soruşturma başlatılması ile başlar. Kolluk tarafından delillerin toplanmasından kişi hakkında koruma tedbirlerinin (arama, yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol) uygulanmasına kadar kişinin hak ve özgürlüklerini doğrudan etkileyen birçok durum söz konusu olabilmektedir. Bu süreçte kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şikayetçi/mağdur bakımından şikayetçinin mağduriyetinin giderilmesi ve suçlunun cezalandırılmasının sağlanması, sanık veya suç şüphelisi bakımından lehine olan hükümlerin etkin bir biçimde uygulanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Bütün bu süreç titizlikle yürütülmeli, kişiler adli makamlar önünde özenle temsil edilmeli ve ceza hukukunun ilkeleri gereği gibi doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Büromuz olarak kıymetli müvekkillerimize Ceza Hukuku’nun gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında nitelikli hukuki hizmet vermek gayesindeyiz.