Ara:

İş Hukukunun konusu hizmet akdinden doğmaktadır. İş sözleşmesinin bir tarafında işveren; diğer tarafında ise işçi bulunmaktadır. Sözleşme taraflarının arasındaki hizmet ilişkilerini, tarafların yasadan doğa haklarını ve bu doğrultuda sahip oldukları güvencelerini, iş akdinin haklı ve haksız feshi hallerini, işçi ücretlerini, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatlarını, işçinin işe iade hakkı ve sonuçlarını temel olarak İş Kanunu ve sair kanunlar ile düzenlemekte olup işçi-işveren ilişkisinden doğan her tür uyuşmazlık İş Hukuku çatısı altında çözümlenmektedir.

Acar & Gencel Hukuk ve Danışmanlık olarak bu alanda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • İşe iade davaları,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davalar,
 • Hizmet tespit davaları,
 • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş Hukuku’nda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında şirketlere ve bireylere iş hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi,
 • İşçi ve işverenin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı olaylarına ilişkin ve bu olaylardan doğan sorumluluk hakkında hukuki destek verilmesi,
 • İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin tazminat ve diğer davaların hazırlanması ve sürecin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işlemlerine karşı dava açılması,
 • Şirketlere verilen idari para cezalarına karşı ilgili itirazların yapılması, bu konularla ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin tüm davaların takibi.