Ara:

Hukuk dalları; devlet-birey ilişkisini düzenleyen “kamu hukuku”, birey-birey ilişkisini düzenleyen “özel hukuk” olarak ikiye ayrılır. Hem kamu hukuk hem de özel hukuk içeren dallar karma hukuk olarak adlandırılır. Spor Hukuku karma bir hukuk dalıdır ve özel hukuk dallarıyla olduğu gibi kamu hukuk dallarıyla özellikle İdare Hukuku ile güçlü bir bağlantısı vardır.

Spor Hukuku, sporun ekonomik olarak rolünün büyümesiyle beraber ciddiye alınmış, hukukun birçok disiplinin parçası olduğu bir alan olmuştur. Günümüzde sporun daha geniş kitlelere yayılması, sporcu gelirleri, sponsorluklar gibi konularla ön plana çıkan bu dal, Avrupa Adalet Divanı’nın da değindiği bir alan haline gelmiştir. Avrupa Adalet Divanı kararlarıyla başlayan yeni dönem, hem ülkemizde hem uluslararası anlamda büyük ölçüde değer kazanmakta, her geçen gün yenilenmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Spor kulüplerini, sporcuları ve spor alanında faaliyetlerde bulunan kişileri ve haklarını gözeten bir alan olan Spor Hukuku hem ulusal hem de uluslararası alanlarda çeşitli mevzuatlara bağlanmıştır. Bu bağlamda Spor Hukuku alanında kıymetli müvekkillerimize büromuz olarak nitelikli hizmet sunmak gayesindeyiz.

Bu kapsamda müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • Spor Hukuku kaynaklı ceza davaları,
  • 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uygulanan yaptırımlara ve bunlara yönelik para cezalarına ilişkin yürütülecek hukuki süreç,
  • Sözleşmesel alacakların tahsili ile ilgili adli mercilerde avukatlık ve takip hizmeti,
  • Spor faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Federasyonların vermiş olduğu kararlarla ilgili olarak, bu kararlara karşı ilgili kurullar nezdinde yapılacak olan yargılamalarda kişileri temsil,
  • Transfer ile ilgili hukuki ihtilafların çözümü.