Ara:
Şirket Ortaklıklarında Birlikte Satışa Zorlama (Sürükleme) Hakkı Nedir?
Şirket Ortaklıklarında Birlikte Satışa Zorlama (Sürükleme) Hakkı Nedir?

Birini sürüklemek, istemediği halde yapmaya zorlamak anlamlarına gelen bu hak, şirket ortaklıklarında sıkça karşılaşılan “pay sahipleri sözleşmesi” ile karşımıza çıkmaktadır.

İş Akdinin Süreli Feshi (Feshi İhbar) Nedir?
İş Akdinin Süreli Feshi (Feshi İhbar) Nedir?

İş sözleşmesini sona erdirme yöntemlerinden biri olan süreli fesihte önemli noktalar…

İş Akdini Sona Erdirme (İkale) Sözleşmesi Nedir?
İş Akdini Sona Erdirme (İkale) Sözleşmesi Nedir?

İşçi ve İşveren arasında yapılan ve karşılıklı rızaya dayanan, iş akdini fesihsiz sona erdiren sözleşmeye literatürde ikale sözleşmesi denilmektedir.